17 juli 2014

Correct beladen van een caravan

Als u met de caravan op pad gaat, zorg dat het gewicht goed verdeeld is!